Heilige Familiekerk

Lier

Opdrachtgever Stad Lier
Periode 2018-2019
Status Het beheersplan is goedgekeurd in augustus 2019.
Omschrijving

NEOGOTISCHE HALLENKERK MET PASTORIE

Op vraag van de kerkfabriek ontwierp de Lierse architect Edward Careels (1857-1933) een nieuwe parochiekerk. Hij koos voor de vormentaal van de neogotiek, maar zette geen traditionele neogotische kerk neer. Edward Careels liet een driebeukige hallenkerk met kruisribgewelven bouwen, een uitzonderlijk grondplan binnen de neogotische kerkenbouw. Bovendien plaatste hij de toren niet centraal in het midden, maar zichtbaar tegen de zuidgevel.

In het neogotische interieur springen de kleurrijke, figuratieve glas-in-loodramen en de beschilderde imitatiegordijnen met florale motieven, Christusmonogrammen en - symbolen in het oog. In het koor ligt een mooie mozaïekvloer.

Naast de kerk ontwierp architect Careels de bijhorende pastorie. De pastorie was klaar in 1906 en vormde een harmonisch geheel met de tuin en de kerk.

BEHEERSPLAN

Steenmeijer architecten stelde in 2018-2019 een beheersplan op voor de kerk met pastorie en tuin. Het ensemble is beschermd als stadsgezicht, de kerk als monument. Steenmeijer architecten werkte naar een gedragen beheersplan toe waarin zowel de stad als de kerkfabriek zich kon vinden. Er ging extra aandacht uit naar de dringende herstelwerken in en aan de kerk, het determineren van de cultuurgoederen en het herwaarderen van het ensemble van gebouwen.