De restauratie van de Sint-Gummaruskerk zit in de startblokken.

10.06.2021

Voor de volledige restauratie van de Sint-Gummarussite kende minister Diependaele vorig jaar een meerjarenpremieovereenkomst van bijna 8,7 miljoen euro toe. Nu zet de minister het licht op groen om de eerste schijf van 1 miljoen euro uit te betalen.

In augustus start de restauratie van de kerk met een reeks vooronderzoeken aan het exterieur en het interieur van de kerk. Het restauratieteam moet bij de restauratie namelijk rekening houden met de geschiedenis, de opbouw en het schadebeeld  van de kerk. Ze verzamelt daarom eerst zoveel mogelijk informatie.

Tijdens het materiaal-technisch onderzoek kijkt het team naar alle materialen. Steenexperten nemen bijvoorbeeld de natuursteen onder de loep. Bouwhistorici leveren hiervoor informatie aan uit oude geschriften en bouwsporen. Samen zoeken ze antwoorden op vragen zoals: Welke stenen zijn origineel? Welke stenen zijn ooit gereinigd of behandeld? En wat zijn de oorzaken van schade aan de steen? In een volgende stap worden er reinigingstesten en proefrestauraties uitgevoerd op de materialen.

En vooraleer werken uit te voeren aan de vloer en in de bodem (o.a. verwarmingsinstallatie), wordt de ondergrond van de kerk gescand tijdens een georadaronderzoek. De scan helpt archeologen om oude funderingen, graven etc. te localiseren.

Alle onderzoeken dienen bijkomende inzichten te geven voor de finale restauratievisie.

 

Gazet van Antwerpen, 28 mei 2021

Het Nieuwsblad, 28 mei 2021