Erfgoeddag in het Koninklijk Atheneum

12.04.2022

Het is weer zover... Op zondag 24 april 2022 is het Erfgoeddag.

In het Koninklijk Atheneum van Deurne zullen op deze dag drie gegidste rondleidingen plaatsvinden. De twee gidsen kennen het gebouw als hun broekzak. Daan Declercq, onze bouwhistoricus en tevens auteur van het beheersplan van dit beschermd monument, en Pieter Brosens, auteur van een doctoraat over de architect van het gebouw, laten jullie kennis maken met dit icoon uit het modernisme.

Adres: Frank Craeybeckxlaan 22 in Deurne.
Aanvang: om 13 uur, 14u30 en 16 uur.
De rondleiding is gratis, inschrijven kan via deze link.

DE RESTAURATIE
In 2002 werd Rutger Steenmeijer geselecteerd voor een totaalrestauratie. Na een doorgedreven archiefonderzoek, opmetingen, een materiaal-technisch vooronderzoek en een diagnose, volgde een uitgebreide analyse van het schoolgebouw waarbij ook rekening gehouden werd met hedendaagse eisen. Op die manier werd er achterhaald dat het huidige gebouw erg verschilt van het oorspronkelijk geconcipieerde project uit de jaren 1930 en dat het schoolgebouw doorheen de tijd tal van aanpassingen onderging.

Tot 2012 werden verschillende restauratiewerken uitgevoerd, waaronder de reconstructie van enkele verdwenen originele elementen, samen met de herbestemming van een aantal lokalen. Vanwege budgettaire redenen werd het uitvoeringsontwerp beperkt tot de hoogste noden en werd er voorrang gegeven aan de vleugels van de klaslokalen. Daarnaast werd scheurvorming, roest, vochtdoorslag en vochtschade aangepakt en werden hedendaagse technieken maximaal geïntegreerd. De feestzaal en het badhuis wachten nog steeds op een herbestemming en restauratie.