Sint-Julianusgasthuis

Antwerpen

Opdrachtgever Stad en OCMW Antwerpen
Periode 2021
Omschrijving

De site van het Sint-Julianusgasthuis situeert zich in de Antwerpse binnenstad en bestaat uit een historisch gegroeid gebouwencomplex dat minstens teruggaat tot de 16de eeuw. De gebouwen geven uit op de Stoofstraat, de Hoogstraat en het Sint-Jansvliet en omsluiten twee onregelmatige binnenplaatsen.

Deze eeuwenoude site kent een rijke geschiedenis en is vandaag nog steeds gedeeltelijk in gebruik als gasthuis (of ‘pelgrimsherberg’) voor pelgrims naar Santiago de Compostela (Spanje), onder het beheer van het Vlaams Compostellagenootschap en de Koninklijke vzw Sint-Julianusgasthuis en met steun van het OCMW Antwerpen. Jaarlijks wordt er op Witte Donderdag een zogenaamde Pelgrimstafel georganiseerd. Tijdens deze liefdadige traditie wordt een rijk gevulde tafel aangeboden aan 12 Antwerpenaren. De Pelgrimstafel werd onlangs, in juli 2021, erkend als Immaterieel Erfgoed.

BEHEERSPLAN

Het beheersplan wordt opgemaakt om een beheersvisie uit te stippelen voor het voormalige Sint-Julianusgasthuis te Antwerpen, voor een periode van 24 jaar. Het merendeel van het gebouwencomplex vormde de voorbije 50 jaar de setting voor de gerenommeerde kunstgalerie “De Zwarte Panter” (°1968), die hiermee de oudste nog actieve galerie voor hedendaagse kunst in Vlaanderen is.

In het beheersplan worden de erfgoedwaarden in kaart gebracht en wordt nagedacht over de toekomst van dit unieke gebouwencomplex.