Sint-Leonarduskerk

Zoutleeuw

Opdrachtgever Kerkfabriek Sint-Leonardus
Periode 1995 - 2019
Status fase 6 afgerond
Omschrijving

KUNSTSCHRIJN VAN BRABANT

De erfgoedparel van Zoutleeuw is de Sint-Leonarduskerk. Deze gotische kerk werd gebouwd tussen de 13de en 16de eeuw. Bijzonder aan de kerk is dat het laatmiddeleeuwse interieur met tal van middeleeuwse kunstschatten is bewaard. De kerk moet goddelijke bijstand hebben gekregen, want ze bleef onaangeroerd tijdens zowel de Beeldenstorm (1566) als tijdens het Franse régime.

In haar collectie zitten maar liefst 21 Vlaamse topstukken waaronder de 18 meter hoge sacramentstoren van Cornelis II Floris de Vriendt (1513/14-1575). Ook het gotische exterieur is vrij intact bewaard. De Sint-Barbaratoren is als belfortoren erkend als UNESCO Werelderfgoed.

De Sint-Leonarduskerk mag zich terecht het Kunstschrijn van Brabant noemen.

BEHEERSPLAN

Het beheersplan voor de Sint-Leonarduskerk (kerkgebouw, incl. orgel, klokken en beiaard) is op 16 november 2016 goedgekeurd door het agentschap Onroerend Erfgoed.Via de databank van het agentschap is het beheersplan online te raadplegen.

RESTAURATIE

Wanneer Steenmeijer architecten start met de buitenrestauratie van de Sint-Leonarduskerk heeft de kerk al een restauratietraject van meer dan twintig jaar achter de rug. Een eerste fase van de daken en de gevels van het koor was in 1995 voltooid.

Ondertussen ronde Steenmeijer architecten de volgende werken af:

  • fase 2: dringende herstellingen aan daken (1998-1999)
  • fase 3: restauratie gevels transept en bijgebouwen (2006-2008), de sacramentstoren (2006-2007)
  • fase 4: restauratie gevels westtorens, middenbeuk en zijkapellen (2014-2016)
  • fase 5: stabiliteitsherstel westtorens (2015-2016)
  • fase 6: stabiliteitsherstel middenbeuk, transept en noordertoren; herstel van de afwerkingslagen (2018-2019)
  • fase 7: renovatie technische installaties (nog uit te voeren)
  • fase 8: herstel afwerkingslagen koor (nog uit te voeren)

In samenspraak met de kerkfabriek en de inwoners van Zoutleeuw zijn in het kerkinterieur de basiskleuren van de rijk gedecoreerde middeleeuwse afwerkingslagen hersteld. In de 19de eeuw werden de middeleeuwse afwerkingslagen verwijderd. Door de vele witsellagen was dit een pleisterlaag geworden. In putjes en spleten van de ribbogen werden de oorspronkelijke pigmenten teruggevonden: oker en ossenbloed. In 2018-2019 is de middeleeuwse afwerkingslaag opnieuw aangebracht.