St Boniface church

Antwerpen

Opdrachtgever
Periode 2019-heden
Status Het beheersplan is in opmaak.
Omschrijving

ANGLICAANSE KERK

De Anglicaanse Saint-Boniface Church werd in 1903 ontworpen door architect Michel De Braey (1865-1944). Tussen 1906 en 1909 werd het statige neogotische kerkgebouw samen met de pastorie (vicarage) gerealiseerd. De ontmoetingsruimte (church hall) is kort nadien in 1914 toegevoegd, naar ontwerp van Gustave Corstiaens (°1885) en werd gedeeltelijk verbouwd tijdens de 20ste eeuw. De pastorie en ontmoetingsruimte zijn opgetrokken in cottagestijl met subtiele verwijzingen naar de neogotiek, waardoor de drie gebouwen een duidelijke stilistische eenheid vertonen. De Sint-Bonifaciuskerk is beschermd als monument bij het ministerieel besluit van 15 oktober 2004, omwille van haar artistieke en historische waarde.

De Anglicaanse gemeenschap kent een eeuwenlange aanwezigheid in Antwerpen. Dit blijkt ook uit de vele gedenkplaten, het orgel met beschilderde orgelpijpen en de eikenhouten kerk- en koorbanken die alle afkomstig zijn uit de oude Anglicaanse kerk. Tot aan de wijding van de Sint-Bonifaciuskerk in 1910, verbleef de Anglicaanse kerk van Antwerpen in de Kapel van de Huidevetters.

RESTAURATIE

Naar aanleiding van de slechte bouwfysische toestand van de kerk werd er in 2007 een uitgebreid vooronderzoek uitgevoerd door Steenmeijer architecten, in het kader van het toekomstige restauratiedossier. Carola Van den Wijngaert voerde een diepgaand vooronderzoek uit van de glas-in-loodramen. Tussen 2009-2011 vonden vervolgens restauratiewerken plaats door Steenmeijer architecten. Zowel het dak, de gevels, de glas-in-loodramen, als het volledige interieur werden integraal gerestaureerd. Tijdens de restauratie werd ook een mindervalidentoegang toegevoegd aan de zuidzijde van de kerk. Dankzij de inventieve heraanleg van de verharding langs diezelfde zuidgevel zijn zowel de kerk als de ontmoetingsruimte toegankelijk met een rolstoel.

BEHEERPLAN

In functie van het behoud en het beheer van dit waardevolle erfgoed maakte Steenmeijer architecten in 2019 een beheersplan voor de volledige site. Dit beheersplan omvat een beheersvisie voor zowel de als monument beschermde kerk als de niet-beschermde pastorie (vicarage), ontmoetingsruimte (chuch hall) en de overige delen van de site.