Koninklijk Atheneum

Antwerpen

Opdrachtgever GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en Scholengroep Antwerpen
Periode 2003-2013 en 2019-2020
Status Het beheersplan is opgeleverd.
Omschrijving

MONUMENT VAN EEN SCHOOL

In 1884 werd voor het Koninklijk Atheneum Antwerpen aan de Franklin Rooseveltplaats een nieuw gebouw ingehuldigd, ontworpen door stadsarchitect Pieter Dens (1819-1901) in een eclectische stijl met neorenaissance-inslag.

De monumentale feestzaal op de eerste verdieping werd van 1894 tot 1896 afgewerkt. Ze werd op 15 januari 2003 volledig verwoest, toen een dramatische brand de feestzaal en een belangrijk deel van de voorbouw in de as legde. Onmiddellijk na de brand werden schorings- en instandhoudingswerken uitgevoerd waarbij een dakdichting in geprofileerde staalplaat op een stalen structuur werd aangebracht onder leiding van Rutger Steenmeijer.

WEDEROPBOUW EN RESTAURATIE NA BRAND

In 2004 kregen Frank Commers en Rutger Steenmeijer de opdracht voor de heropbouw na brand. Tot de afgebrande delen behoorden een deel van de klaslokalen, het dak van de voorbouw en de feestzaal. Bij de heropbouw van het dak werd de originele dakvorm uit 1884 gereconstrueerd met inbegrip van de reeds lang verdwenen daklantaarn, bekleed met zink, op een hedendaagse dakstructuur in staal en prefab spanten. Ook de verdwenen metalen ornamenten werden hermaakt naar de originele ontwerptekeningen van Pieter Dens.

De sterk vervuilde marmeren kolommen en de beschadigde vloer in marmermozaïek in de hoofdinkomhal werden gerestaureerd en de brandschade aan de witte natuursteen hersteld. De afgebrande klaslokalen en de directielokalen werden heropgebouwd en heringericht. De monumentale feestzaal werd met minimalistische ingrepen terug bruikbaar gemaakt, van alle nodige brandbeveiliging voorzien en uitgerust met technische voorzieningen voor geluid en verlichting. Tevens werd de toegankelijkheid geoptimaliseerd door de bouw van een grote lift en extra gecompartimenteerde trappenhuizen. De uitvoering diende zodanig te gebeuren dat de school ondertussen steeds kon blijven functioneren.

BEHEERSPLAN

In functie van het behoud en het beheer van het monumentale gebouw heeft Steenmeijer architecten een beheersplan opgemaakt.