Een mijlpaal in de meerjarenpremie ‘Sint-Jacobskerk Antwerpen’

25.11.2021

Na 127 werfvergaderingen en een lockdown zijn de bouwkundige werken aan het interieur en het exterieur van de westzijde van de Sint-Jacobskerk voltooid. Er is enorm veel werk verzet: daken en gevels zijn hersteld. Ruim tienduizend vierkante meter aan muren en gewelven zijn opnieuw geschilderd. De glasramen zijn gereinigd en gerestaureerd en kregen een beschermende voorzetbeglazing met UV-filter. Onder meer 320 sterren tegen de gewelven zijn opnieuw verguld.

Tijdens deze fase ontdekten experten via kijkvenstertjes ook talrijke 16de- en 17de-eeuwse muurschilderingen onder de witte verflagen. Enkele van deze muur- en gewelfschilderingen zijn zichtbaar gemaakt, onderzocht en gedocumenteerd.

Het beëindigen van deze fase betekent ook dat de stofwand in de kerk tijdelijk is weggenomen. Dit creëert een uniek moment in de restauratie van de kerk. Het niet-gerestaureerde oostelijke deel van de kerk is namelijk zichtbaar naast het gerestaureerde schip. Een aantal muurschilderingen die aanvankelijk verstopt zaten onder de vele verflagen zijn vanaf nu te bewonderen in het schip en de westelijke zijkapellen van de kerk.

Wie de Sint-Jacobskerk wil bezoeken heeft daarvoor de tijd tot begin februari. Daarna wordt de stofwand in de kerk opnieuw opgebouwd en start de werf aan de oostzijde.

Gazet van Antwerpen, 29/10/2021