‘Once in a lifetime’ op de kathedraaltoren

30.10.2020

Na restauratiewerken van 22 maanden is het bovenste stukje van de torenspits van de kathedraaltoren klaar om uit de stellingen te komen. De natuursteen, het voegwerk en de beeldhouwwerken van dit stuk werden nagekeken en gerestaureerd. Het kruis werd volledig gereconstrueerd en werd samen met de bestaande haan opnieuw verguld in bladgoud.

Om het einde van deze fase te vieren, werd de windhaan teruggeplaatst op 22 oktober 2020 en plechtig ingehuldigd. De Antwerpse bisschop Johan Bonny deed een wijding van het kruis.

De aannemer werkt vervolgens verder aan de bovenste verdiepingen van de toren en begint binnenkort met het plaatsen van de stelling rond het onderste deel van de toren. De gerestaureerde wijzers en wijzerplaat worden eveneens nog teruggeplaatst. De werken duren wellicht nog tot in 2022.

Steenmeijer architecten wil deze gelegenheid ook aangrijpen om iedereen in het project te bedanken voor de enorme inzet, de gedrevenheid en het enthousiasme. De inhuldiging van de haan was voor ons een levenslange en unieke herinnering.

Een welgemeende dank u !

De Gazet van Antwerpen, 22 oktober 2020