Steenmeijer architecten voor 10 jaar in Lier

23.10.2020

Eind september 2020 keurde minister Diependaele de meerjarenpremieovereenkomst 'Sint-Gummarussite (2020-2030)' goed. Het dossier behelst de buiten- en binnenrestauratie van de Sint-Gummaruskerk en het Godshuis Heilig Geesthuis in Lier. De laatste fase in het dossier richt zich ook op een verbeterde toegankelijkheid en ontsluiting van deze belangrijke historische site.

In aanloop naar de meerjarenpremieovereenkomst stelde Steenmeijer architecten eerder het beheersplan voor de kerk op. Momenteel bereiden ze de nodige vooronderzoeken voor. De collega's van Karuur architecten werken op de site van het Godshuis Heilig Geesthuis, waar zij in 2021 gaan starten met een herbestemmingsstudie.

De Standaard, 30/09/2020

Inventaris Onroerend Erfgoed