Sint-Jacobskerk

Antwerpen

Opdrachtgever Stad Antwerpen
Periode meerjarenpremieovereenkomst 2018-2027
Status Fase 2 Oostzijde in uitvoering
Omschrijving

BAROK, RUBENS EN PELGRIMS

De Sint-Jacobskerk in Antwerpen behoort met haar ongeschonden 17de- en 18de-eeuwse barokinterieur en de grafkapel van Peter Paul Rubens tot één van de rijkste kerken van West-Europa. Als pelgrimskerk  is ze bovendien nog steeds een startpunt of tussenstop voor pelgrims op weg naar Santiago de Compostella. Haar boeiende geschiedenis gaat terug tot in de 15de eeuw.

MEERJARENPREMIEOVEREENKOMST

Sinds 2018 loopt de meerjarenpremieovereenkomst voor de restauratie van de Sint-Jacobskerk in Antwerpen. Deze grote, langlopende restauratie zet in op een minimale uitvoeringstermijn én op een permanente publieke openstelling van de kerk tijdens de werken, voor zowel de toeristische als de liturgische werking. Het Antwerpse stadsbestuur organiseert daarnaast tijdelijke en permanente acties met het oog op het verbreden van het maatschappelijk draagvlak voor de restauratie en het erfgoed. De rol van Steenmeijer architecten reikt daarin verder dan die van restauratiearchitect. Als externe projectleider van het publieksverhaal spant Steenmeijer zich actief mee in voor de brede publiekswerking en – ontsluiting van de Sint-Jacobskerk.

Met de steun van het agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen startte op 14 januari 2019 de volledige restauratie. De werken verlopen in verschillende fasen. Om de kerk ten alle tijden open te houden voor het publiek, is het verloop van de werken opgedeeld in twee werfzones:

Fase 1 Westzijde kerk- en bijgebouwen 2018-2024

 • Deel 1  Restauratie exterieur
 • Deel 2  Restauratie Anneessensorgel
 • Deel 3  Restauratie koordoksaalorgel
 • Deel 4  Restauratie klokken
 • Deel 5  Bijkomend materiaaltechnisch onderzoek
 • Deel 6  Energieaudit
 • Deel 7  Interieurrestauratie
 • Deel 8  Restauratie van houten en stenen meubilair, beelden en beeldhouwwerk

Fase 2 Oostzijde kerk- en bijgebouwen 2021-2027

 • Deel 1  Restauratie exterieur
 • Deel 2  Restauratie interieur
 • Deel 3  Restauratie van houten en stenen meubilair, beelden en beeldhouwwerk
 • Deel 4  Restauratie schilderijen
 • Deel 5  Ontsluiting voor publiek
In samenwerking met
 • Koos van de Linde (orgeldeskundige)
 • Geheugen Collectief (historisch projectbureau, publieksontsluiting)