Stadhuis en belfort

Lier

Opdrachtgever Het beheersplan is goedgekeurd.
Periode 2018
Omschrijving

VAN LAKENHAL TOT STADHUIS

Op de Grote Markt van Lier staan ze zij aan zij: het belfort en het stadhuis. Het zijn twee historische gebouwen die hun oorsprong hebben in de 14de eeuw. Het stadhuis was oorspronkelijk de oude lakenhal (1367-1368) van Lier die vanaf 1411 uitsluitend werd gebruikt door het stadsmagistraat en haar administratie. Het belfort is sinds 1369 de stadstoren van Lier.

Het huidige stadhuis dateert uit de 18de eeuw. Na eeuwen van intens gebruik was het middeleeuwse raadhuis toe aan een renovatie. Architect Jan Pieter van Bauerscheit de Jonge (1699-1768) leidde de werken en verbouwde de oude lakenhal tot een groot en statig stadhuis in Brabantse rococostijl. De gotische belforttoren integreerde hij in het gebouw.

In 1839 plaatst de astronoom Adolphe Quetelet (1796-1874) in opdracht van de Belgische overheid een meridiaan op de Grote Markt in Lier. Deze zonnewijzer moet het moment aanduiden waarop het middag (12 uur) is. De linkerhoek van het stadhuis functioneert daarbij als naald van de zonnewijzer.

BEHEERSPLAN

Het stadhuis van Lier kreeg recent een herbestemming als toeristisch onthaal. Voor het verdere beheer en de herwaardering van het gebouw stelde Steenmeijer architecten een beheersplan op.