Veemarkt 11/12

Antwerpen

Opdrachtgever Kerkfabriek Heilige Paulus Antwerpen
Periode 2020-2021
Status Opgeleverd.
Omschrijving

VEEMARKT 11 & 12

Huis ‘Serpent’ (Veemarkt 11) en pand ‘Blaesbalck’ (Veemarkt 12) zijn een vroeg voorbeeld van typische 16de-eeuwse winkelwoonhuizen die bestemd waren als opbrengsteigendom van de Sint-Pauluskerk.

De kelder van Veemarkt 11 is op de binnentrap na gaaf bewaard. Het keldergewelf van het pand Veemarkt 12 is eveneens behouden. De interieurs van beide panden bieden verder nog maar weinig historisch waardevolle elementen. Ze zijn niet beschermd als monument, noch vastgesteld op de inventaris van het bouwkundig erfgoed.

GANG NAAR DE VEEMARKT

De gang vanuit de Veemarkt naar de Sint-Pauluskerk bevindt zich deels achter de bovengenoemde panden. De gang is een samenstelling van vier segmenten, die in verschillende fasen tot stand zijn gekomen. De bouwperiode van de gang situeert zich tussen midden 16de eeuw en eind 17de eeuw, met verbouwingen in de 19de eeuw.

De benedenverdieping van de gang naar de Sint-Pauluskerk wordt zeer intensief gebruikt door bezoekers. De doorsteek geeft namelijk uit op de merkwaardige Calvarieberg, waarmee hij feitelijk een geheel vormt.

De renovatie van de gang in 1978 heeft helaas onherstelbare schade toegebracht aan de erfgoedwaarden van het bouwwerk. Enkel in het derde segment zijn enkele waardevolle fragmenten van wandschilderingen bewaard gebleven.

NIEUWBOUWPANDEN EN DE RESTAURATIE EN RENOVATIE VAN DE GANG

De panden Veemarkt 11 en 12 bevonden zich in een zeer slechte staat. Na grondig overleg, analyse en onderzoek werd een gunstig advies gegeven omtrent het slopen van deze panden. Dit in combinatie met de integratie van de achterliggende pandgang, maakte het mogelijk om op deze plek twee aantrekkelijke stadswoningen te creëren.

De twee nieuwe panden zullen voldoen aan de huidige normering op vlak van duurzaam bouwen met de toevoeging van alle nodige technieken. In de nieuwe woningen worden op de eerste en de tweede verdieping keukenruimtes voorzien met zicht op de Veemarkt. De gelijkvloerse verdieping zal dienst doen als polyvalante ruimte. De leefruimtes en slaapvertrekken bevinden zich achteraan, boven de gang, met een fantastisch uitzicht op de historische Calvarietuin.

De vormgeving van de nieuwe voorgevel verwijst naar die van de historische panden. Verder bevatten de werken in de pandgang met bovenliggende verdiepingen o.a. de restauratie van de oorspronkelijke dakstructuur, de conservatie van waardevolle resterende muurschilderingen en de behoudsgezinde restauratie van de achtergevel.